0

Bảng Giá Mặt Kính Cảm Ứng Tablet Asus

Tên sản phẩm Giá linh kiện
Giá Cảm Ứng Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE170CG/ K012 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME170/ K017 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo Pad HD7 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME176/ Memo Pad 7 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME301T/ 5280N/ Memo Pad Smart 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME302C/ ME302KL/ K005/ Memopad FHD10.1 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME370/ ME371MG/ K004 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME372CG/ K00E 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME400/ K0X/ Vivo Tab Smart 10.1" 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus T100/ DK002H/ Transfomer 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus T200TA 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF101/ Eee Pad Transformer 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF103C/ K010/ Transformer Pad 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF300/TF300T 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF303 (Đen) 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF303 (Trắng) 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF700-5184N/ Tranform Pad Infinity 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF700-5235N/ Tranform Pad Infinity 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus TF810/ Vivo Tab 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Book T300 Chi 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Book TX300 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10.1/ TF310 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (Đen) 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (Trắng) 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Transformer Prime TF301 690,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (Đen) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (Trắng) 490,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (Đen) 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (Trắng) 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (Đen) 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (Trắng) 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad Z10/ ZT500KL 390,000₫
Giá Cảm Ứng Asus Zenpad Z8/ ZT581KL 390,000₫
Giá Cảm Ứng Google Nexus 7 2012/ ME370T 390,000₫
Giá Cảm Ứng Google Nexus 7 2013/ ME571 390,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus FonePad 7 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus FonePad 8 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus FonePad Note 6 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Memo Pad 10 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Memo Pad 7 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Memo Pad 8 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Nexus 7 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus PADFONE X MINI 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Transformer Book T100 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Transformer Pad 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus Vivo Tab RT 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus VivoTab Smart 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad 10 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad 3 8.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad 3S 10 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad 7.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad 8.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad C 7.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad C 8.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad S 8.0 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad Z10 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Asus ZenPad Z8 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Google Nexus 7 2012 ME370 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Google Nexus 7 2013 ME571 K008 K009 490,000₫
Giá Mặt Kính - Cảm Ứng Tablet Nexus 7 (2013) 590,000₫
Giá Mặt Kính Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 7 290,000₫
Giá Mặt Kính Cảm Ứng Asus PADFONE 2 A68 10 690,000₫
Giá Mặt Kính Cảm Ứng Asus TRANFORMER TRIO TX201LA 890,000₫
Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 10 LTE1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad Z101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad Z8690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book T100HA1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 7.0 (Z370C)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 8.0 (Z380C)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 8.0 (Z380KL)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300CG)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300C)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300CL)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad S 8.0 (Z580C)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Fonepad 7 (FE375CL)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 7.0 (Z370CG)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus A68/ Zenpad 2490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE170CG/ K012490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME170/ K017490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME172/ K0W/ Memopad 7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME176/ Memo pad 7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME302C/ ME302KL/ K005/ Memopad FHD10.1490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME370/ ME371MG/ K004490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME372CG/ K00E490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME400/ K0X/ Vivo Tab Smart 10.1"690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Padfone S A80/ PF500KL690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 2 Plus X550 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (gold)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T100/ DK002H/ Transfomer1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T200TA1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF101/ Eee Pad Transformer1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF103C/ K010/ Transformer pad1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF200/ TF201/ transfomer Prime1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF300/TF300T1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5184N/ Tranform Pad Infinity1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5235N/ Tranform Pad Infinity1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF810/ Vivo Tab1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TP550L1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book T300 Chi1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book TX3001,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10.1/ TF3101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Prime TF3011,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Vivobook Flip TP5011,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus X2021,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z10/ ZT500KL1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z8/ ZT581KL590,000890,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem thêm
Giá: 690,000₫