Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 10 LTE1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad Z101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad Z8690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book T100HA1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 7.0 (Z370C)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 8.0 (Z380C)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 8.0 (Z380KL)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300CG)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300C)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 10 (Z300CL)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad S 8.0 (Z580C)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Fonepad 7 (FE375CL)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ZenPad 7.0 (Z370CG)590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus A68/ Zenpad 2490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE170CG/ K012490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME170/ K017490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME172/ K0W/ Memopad 7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME176/ Memo pad 7490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (đen)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (trắng)490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME302C/ ME302KL/ K005/ Memopad FHD10.1490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME370/ ME371MG/ K004490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME372CG/ K00E490,000790,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME400/ K0X/ Vivo Tab Smart 10.1"690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Padfone S A80/ PF500KL690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 2 Plus X550 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (gold)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T100/ DK002H/ Transfomer1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T200TA1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF101/ Eee Pad Transformer1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF103C/ K010/ Transformer pad1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF200/ TF201/ transfomer Prime1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF300/TF300T1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5184N/ Tranform Pad Infinity1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5235N/ Tranform Pad Infinity1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF810/ Vivo Tab1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TP550L1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book T300 Chi1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book TX3001,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10.1/ TF3101,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Prime TF3011,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Vivobook Flip TP5011,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus X2021,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z590,000890,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)690,000990,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z10/ ZT500KL1,090,0001,490,00003-12 Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z8/ ZT581KL590,000890,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn