Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ Mobiistar Touch Bean 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 402M390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 402S390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 414390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 452C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 452T390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kat 402C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kat 452390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Touch Kem 432390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kool390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504K390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504M390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504Q390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 512390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zumbo J390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Y390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z1390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z2390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Luna Pro390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro 2390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro 3390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime 508390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime 558390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X1490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Grand490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Max490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Plus490,000590,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yollo390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuki390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna C390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna S390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna X390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zena390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo J2390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo S390,000490,000Giảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual390,000490,000Giảm 3-20%

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn