Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ Asus Zenpad 3S 8.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus Zenpad 10590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 3S 10 LTE390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad Z10590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 3S 10390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 3S 10 (Z500M)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad Z8390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus Transformer Book T100HA390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 7.0 (Z370C)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 8.0 (Z380C)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 8.0 (Z380KL)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 10 (Z300CG)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 10 (Z300C)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 10 (Z300CL)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad C 7.0 (Z170C)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad C 7.0 (Z170CG)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad S 8.0 (Z580C)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad S 8.0 (Z580CA)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus Fonepad 7 (FE375CL)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 7.0 (Z370CG)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 10390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 3 8.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 3S 10390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 7.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad 8.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad C 7.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad C 8.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad S 8.0390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad Z10590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ Asus ZenPad Z8390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus A68/ Zenpad 2390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE170CG/ K012 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE170CG/ K012 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đỏ)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (vàng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (đỏ)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (vàng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đỏ)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (vàng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME10/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME10/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (đỏ)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (xanh)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (hồng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (vàng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (đỏ)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (vàng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (xanh)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (hồng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME181/ ME181CX/ K011 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME181/ ME181CX/ K011 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME370/ ME371MG/ K004390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME372CG/ K00E390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME400/ K0X/ VivoTab Smart 10.1390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (xanh)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Padfone S A80/ PF500KL590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Padfone X mini/ PF450590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Peg Asus 2 Plus X550590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Peg Asus 3590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus 4A/ ZB500TL/ X00KD (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus 4A/ ZB500TL/ X00KD (gold)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (đỏ)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (gold)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus T100/ DK002H/ Transfomer590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF101/ Eee Pad Transformer590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF103C/ K010/ Transformer Pad590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF303590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF600/ Vivo Tab RT590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF700/ Tranform Pad Infinity590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus TF810/ Vivo Tab590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10.1/ TF310590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Transformer Prime TF301590,000790,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Z370CG/ Zenpad 7390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)390,000590,00003-12 Tháng
Vỏ bộ Full Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)390,000590,00003-12 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn