Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Huawei 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 6A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 7C Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei 9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei A199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Acsend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G Play Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GO5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GR5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GR5 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GR5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GT3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Holly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei M2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate S CRR190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Matte 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Matte 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nexus 6P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova 2 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova 2i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova 3e190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nova Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P Smart190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P1 XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P7 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8 Lite 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Lite 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Lite Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Porsche190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei V8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei View 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei XT2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y3 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y36190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5 Prime 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5 Prime 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y541190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 II Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 Prime 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y611190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7 Pro 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y9 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova 2I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 3C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova 3E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 4C/ U01190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6x (2016)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 Prime/ ATU-L31/ ATU-L42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei B199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend D2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 6S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Enjoy 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G535190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G628190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend G730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Acsend G750/ Honor 3X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G7 PLUS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G9/ G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei G9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GR5/ Honor X5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GR5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei GX8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Plus H881C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6/ X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6A Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 7I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 7X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 8 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor 9I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor V8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7 Prime/ L53190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 10 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Mate 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Mate S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Mate MT1-U06190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Note 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova 2 plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei nova plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Nexus 6P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P10 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P1 XL U9200E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P20 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P6S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend P7 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8 Lite/ ALE L21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P8 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Eva-L19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei P9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei S8500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei MediaPad T3 9.6/ HU-T3-10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei U8510 Ideos X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei U8800 Ideos X5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor V10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Honor V9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend W2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend W3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y221190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y3 II/ LUA-U23190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y450/Y451190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y5 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Ascend Y600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y635190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y6 Pro/ TIT-U02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Huawei Y9/ FLA-LX3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc CAM-L21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%