Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A2019190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A2580190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A3000190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A3300/ Tab A7-30190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A3500/ Tab A7-50190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab A5000190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab A6500190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A7-10190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-70190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo ThinkPad Helix 3701190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad K1190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Miix 3-1030190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Miix 3-830190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Tablet 10/ S8000190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo S8-50/ Tab S8190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.1190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 13190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga 2 Pro 1380F190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X190,000 06-12 ThángGiảm 3-20%