Bảng Giá HDD/SSD Macbook Air

Bảng Giá HDD/SSD Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
SSD MACBOOK AIR MD711890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1045890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1078890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1185890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1280890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A 1281890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1045890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1078890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1175890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1181890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1185890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1189890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1237890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1245890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1278890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1280890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1281890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1286890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1304890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1321890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1322890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1369890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1370890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1375890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1382890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1398890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1406890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1425890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1465890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1466890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1502890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR A1534890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB003890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB543890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MB940890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC233890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC234890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC503890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC504890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC505890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC506890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC965890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC966890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC968890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MC969890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD223890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD224890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD231890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD232890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD711890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD712890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD760890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD761890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MD771890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MG2Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MJVM2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MMGF2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MNQ32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MNQ42890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MQD32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
SSD MACBOOK AIR MQD42890,00006-12 ThángGiảm 3-20%