Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Blackberry 5810890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 5820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 6210990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 6230590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 6710790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 6720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100I590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100R590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7100X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7105T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7130C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7130G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7130V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7210790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7230790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7290790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 7730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8100 Pearl590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8110 Pearl890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8120 Pearl890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8220 Pearl990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8300 Curve890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8310 Curve790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8320 Curve890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8330 Curve890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8350i Curve590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8520 Curve990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8530 Curve690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8700C990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8700F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8700G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8830790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8900 Curve790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 8980 Curve790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9000 Bold890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9100 Pearl790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9105 Pearl890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9220 Curve890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9300 Curve 3G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9310 Curve890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9320 Curve690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9350 Curve790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9360 Curve690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9370 Curve990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9380 Curve790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9500 Storm790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9520 Storm2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9630690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9650 Bold790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9670 Style790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9700 Bold2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9720990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9780 Bold790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9790 Bold590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9800 Torch890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9810 Torch 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9850 Torch890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9860 Torch590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9900 Bold890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry 9930 Bold590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Classic590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry DTEK50590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry DTEK60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Leap890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Passport890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 16GB 4G LTE1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 16GB WiFi1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 32GB 4G LTE990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 32GB WiFi1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 64GB 4G LTE1,790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Playbook 64GB WiFi1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Porsche Design P9981990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Porsche Design P9982890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Porsche Design P9983890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Priv990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Q10890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Q5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Z10590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Z3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Blackberry Z30890,00006-12 ThángGiảm 3-20%