Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Nokia Lumia 640XL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 2.1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 2520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 3.1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 435590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 532690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 6.1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 6.1 Plus990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 610990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 636890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 638890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 7 Plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 8 Sirocco790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 8800 Arte690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 8800 Carbon790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 9990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 1020990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 1320890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 1520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 810590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 820790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 830690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 930790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 950590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 950XL990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia Icon990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia N8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia N9890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia N952790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia XL990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 303990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 305990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 535/ RM-1013890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 635790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia 8800 Siroco790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Asha 225790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Asha 308590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Asha 501890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Asha N300990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Asha N308990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia C2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia C2-03890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia C3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia C3-03790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia C5-03790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 520/ 525890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 540790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 550990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 620790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 625790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 630890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 640890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 650/ RM-1154890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 730 Dual890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 920690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia 925590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia N800790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia Lumia N900590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia N1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X/ RM-980790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X2 Dual/ RM 1013690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia X3-02990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Nokia XL/ RM 1030590,00006-12 ThángGiảm 3-20%