Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard All In One Dell AIO XPS 18                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 2020                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 24                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3048                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3064                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3263                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3264                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3459                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 3464                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 5459                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron 5488                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron IN2230                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron IN2330                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron IN5348T                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron One 2020                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron One 2330                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Inspiron One IN2330                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Optiplex 3240                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Optiplex 5250                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Optiplex 7440                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Optiplex 7450                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Optiplex 9030                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Precision 5720                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Vostro 320                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell Vostro 360 AIO                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS 18                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS 27                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS 2710                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS 2720                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS 7760                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard All In One Dell XPS AIO 2710                 3,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%