Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Toshiba ChromeBook CB301,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba ChromeBook CB351,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook AX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook CX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook EX1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook MX1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook N3001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook N5101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R7301,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R732990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R7411,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R7421,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R7511,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook R7521,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook RX3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook RX3W1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B2521,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B253990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B2541,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3521,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3531,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3541,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B371,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3721,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B3731,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B374990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B4531,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite B553990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J601,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J611,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J621,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite J631,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K101,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K111,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K15990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K161,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite K171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T111,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T121,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T20990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T30990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T31890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T411,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T42890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T43990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T57890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T5721,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T573990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T5741,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T6421,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T671,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T7521,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook Satellite T7721,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M361,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M371,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M40890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M41890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M421,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M4601,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M50890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M511,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS M521,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook SS MX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T3501,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T351990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T453890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T552890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T553890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T6521,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook T6531,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TB571,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TB671,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TB771,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TB871,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TB971,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TV990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TW890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook TX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook UK990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook UX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Dynabook VX990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium A100990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium A1301,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium A601,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium A81,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium L101,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium L201,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium L25990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium L301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium L350990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium M1001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium M1101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium M2001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium M30X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Equium M401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB1001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB105990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB201990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB2051,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB250990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB2551,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB3001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB3011,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB3021,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB303890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB3041,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB505990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB510990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB5201,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB525890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB5501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Mini NB555D1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 20001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 20101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 300890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 30001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 30101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3015990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 30201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3025990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3051,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3110990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 315990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3251,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 330890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 33001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3351,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 34001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3410990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 34401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3450890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3460990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 34701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3480990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 34901,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 35001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 35051,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 3600990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 40001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 40051,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 40101,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 42001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 440990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 4501,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 4601,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 4701,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 4801,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 4901,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 6001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 60001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 6101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 6201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 6501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 660990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 70001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 7010890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 70201,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 7030990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 70401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 71001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 71201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 71401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 7200990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege 72201,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege A1001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege A2001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege A30-C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege G5001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege G8101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege G900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M1001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M2001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M2051,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M3001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M400990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M4051,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M500890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M5101,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M601990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6021,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6031,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6061,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6071,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6091,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M6121,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M7001,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M7501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M780990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8011,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8021,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M803990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8051,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8071,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8081,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8191,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8201,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8211,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8221,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8231,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8251,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M8301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege M900990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R100990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R1501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R300990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R30-A990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R4001,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R5001,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Toshiba Portege R600990,00006-12 ThángGiảm 3-20%