Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Nokia

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Nokia

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Nokia 1520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 303390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 305390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 435390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 532390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 540390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 610390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 625390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 630/ 635390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 640390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 640XL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 7 Plus1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 820390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 930390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Asha 225390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Asha 308390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Asha 501390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Asha N300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Asha N308390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia C2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia C2-03390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia C3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia C3-03390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia C5-03390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 10201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 13201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 25201,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 520/ 525390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 620390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 650/ RM-1154390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 810390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 822390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 9501,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 950XL1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia N8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia N9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia N952290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia N1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia N800290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia N900290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia N920290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X3-02290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia XL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia-520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia-620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 2.1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 2520690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 3.1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 6.1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 6.1 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 636690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 638890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 8 Sirocco890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 8800 Arte1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 8800 Carbon1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia 8800 Sirocco1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 1520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 730790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 820890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 830490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia 930890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia Lumia Icon690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Nokia X7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%