Bảng Giá Màn Hình Macbook Pro

Bảng Giá Màn Hình Macbook Pro

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình (Apple Retina 2012 – 2013) A1398 15.4 Led1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Apple Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Apple Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led NGUYÊN CỤM1,990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) 13.3 INCH Led2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) NGUYÊN BỆ 13.3 INCH Led2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook PRO 13" Retina A1502 2013-2014) 13.3 INCH Led2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook PRO 13" Retina A1502 2015) 13.3 INCH Led2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Pro A1342 & A1278 ) 13.3 INCH Led Slim2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Pro A1342 & A1278 ) 13.3" NGUYÊN BỆ2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 10.0 Led Dày690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 10.1 Led Dày690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 11.6 Led Slim (30 PIN)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Led Dày690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Slim 30Pin690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Slim 40Pin690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 13.3 Led Dày890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 13.3 Vuông Led Dày890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 13.4 Slim 40P890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Led Dày (1600*900) HD+890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Slim 30P FHD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Slim 40P 1600*900890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Vuông Led Dày890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Led Dày (1600*900) HD+990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Led Dày FHD (có gương)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 30P FHD (có gương)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 40P FHD (có gương)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 40P QHD 3K (3200*1800)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim UHD 4K (3840*216)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 16.0 Led Dày990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 16.0 Slim 40P FHD (3D)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 16.0 WG (2 Bóng)990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 16.4 Ied Dày990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 16.4 Led Dày FHD990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 17.0 WG1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Led Dày FHD1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Slim 30P1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Slim 30P FHD1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 10.22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 10.2 20122,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.1 20142,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.22,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.2 20142,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.32,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.3 20142,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.4 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 11.5 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 12.1 20152,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 20172,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 inch 20162,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MC7242,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD1012,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD1022,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD3132,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD3142,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13.32,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 13.3 20162,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 14.2 20172,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 14.3 20172,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 inch2,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MC7213,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MC7233,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD1033,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD1043,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD3183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15 MJLT23,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15.1 20183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 15.2 20183,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 173,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 17 Inch MC7253,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 17 Inch MD3113,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20133,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20143,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20154,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2015 13 inch4,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8394,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8404,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8414,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20164,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20174,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2017 13 Inch4,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 2017 15 Inch4,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20184,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro 20194,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro A12784,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro A13984,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro A14255,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro A15025,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro A1706 Touch Bar 2016 13.3"/ MLH12/ MLVP2/ MNQF2/ MNQG2/ MPDK2/ MPDL25,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro GMX722,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro GMX822,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro GMX922,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro GMXA22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro GMXC22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC0242,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC3712,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC3722,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC3732,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC7002,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC7212,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC7232,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC7242,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC7252,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MC9752,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD1012,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD1022,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD1032,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD1042,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD2122,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD3112,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD3132,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD3142,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD3182,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MD3222,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MF839ZPA2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MF840ZPA2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MF841ZPA2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGX72ZP2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGX822,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGX82ZP2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGX922,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGX92ZP2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGXA22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGXC22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MGXC2ZP2,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MPTR22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MPXR22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MPXT22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MPXV22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro MPXX22,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 inch1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch MD2121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch MD2131,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch MD6621,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch ME8641,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch ME8651,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 13 Inch ME8661,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 inch1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 Inch MC9751,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 Inch MC9761,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 Inch ME2941,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 Inch ME6641,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 15 Inch ME6651,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina 20151,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MC9751,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MC9761,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MD2121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MD2131,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME2931,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME2941,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME6621,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME6641,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME6651,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME8641,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME8651,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina ME8661,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MF8391,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MF8401,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MGX721,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MGX821,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MGX921,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MGXA21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình Macbook Pro Retina MGXC21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình New Macbook Pro ME2941,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%