Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus A68/ Zenpad 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE170CG/ K012390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE375/ K019 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME102/ K00F (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME103/ K01E/ Memopad 10 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME170/ K017390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME172/ K0W/ Memopad 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME176/ Memo pad 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME180A/ K00L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME181/ ME181CX/ K011 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME302C/ ME302KL/ K005/ Memopad FHD10.1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME370/ ME371MG/ K004390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME372CG/ K00E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME400/ K0X/ Vivo Tab Smart 10.1"390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus ME581/ K015 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Padfone S A80/ PF500KL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 2 Plus X550 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus 3 (gold)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Pegasus X002 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T100/ DK002H/ Transfomer590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus T200TA590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF101/ Eee Pad Transformer590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF103C/ K010/ Transformer pad590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF200/ TF201/ transfomer Prime590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF300/TF300T590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF303 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5184N/ Tranform Pad Infinity590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF700-5235N/ Tranform Pad Infinity590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TF810/ Vivo Tab590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus TP550L1,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book T300 Chi590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Book TX300590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10.1/ TF310590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Transformer Prime TF301590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Vivobook Flip TP501590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus X202590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad S 8/ Z580 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z10/ ZT500KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mặt Kính - Cảm Ứng Asus Zenpad Z8/ ZT581KL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%