Bảng Giá Pin iPad

Bảng Giá Pin iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin iPad 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 3/4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 5/ Air 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad 9.7 2018390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Air390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Air 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Air390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Gen 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini 2/3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad New 2017590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 10.5 inch890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 12.9 inch1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A16711,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (đen)1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (trắng)1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 9.7 inch590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin iPad Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%