Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Acer 1000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer 3810/3810T/481/4810T/5810/5810T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer 4710/4736/4920/4520/4310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer 4733Z/4738G/4738ZG/4741/4741G/4741Z/4741ZG/5741/5741G/5741ZG/4551/4551G/4743G/475G/7551G/47390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer 5230 5235 5310 5330 5520 5720 5530 5710 5715 5720 5730 5739 5920 6530 6920 6930 6935 5315 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer 5745/ 3820390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer A1-713/ ZWA1975Q390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer A1-830/ A1311390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer A1-840/ AP14F8K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer A315390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer A3-A10/ A3-A11/ W510/ AP12D8K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer AN515 51490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 1200 TravelMate 270/ 272/ 273XV/ 275L/ 530/ 550/ CBATBY27L/ BAT30N3L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 1360/ 1610/ 1620/ 3010/ 5010/ Extensa 2000/ 2500/ TravelMate 2000/ 2500/ 240/ 250/ B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 1425/ 1430/ 1551/ 1830/ 1830T/ 1830TZ/ 1830Z/ One 721 753/ AL10C31/ AL10D56390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 1440/ 1450/ Ferrari 3000/ 3200/ 3400/ TravelMate 650/ 660/ 800/ 6000/ 8000/ SQ-1100/390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 2000/ 2010/ 2020/ 2200/ BATCL32/ BATCL32L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 3030 3600 3200 3680 5030 5550 5570 5575 5580 Extensa 2400 2480 TravelMate 2400 2480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 3100/ 3692/ 5610/ 5630/ 5650/ 5680/ 9110/ 9120/ 9800/ TravelMate 2490/ 3900/ 4200/ 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 3660/ 5600/ 5620/ 5670/ 7000/ 7100/ 7110/ 9300/ 9400/ 9410/ 9420/ BTP-BCA1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 5943G/ 8943G/ 8950/ AS10C7E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 5951/ 5951G/ 8951G/ AS09D31/ AS09D34/ AS09D36/ AS09D56/ AS09D70/ AS09F34390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire A315590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire A515390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire AN515390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E1 470490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E1 571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E3-111/ E3-112/ ES1-111/ V5-122/ V5-132/ AC13C34390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 471390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 473G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 475390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 573390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 575G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 576G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5 774G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire E5_571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire ES1 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire F 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire F5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire F5-573/ AS16B5J390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire One 14 Z1401390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire One 253h 532G 533 Emachines EM350 Gateway NAV50 NAV51 LT21 UM09C31 UM09G31 UM09G41 U390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire One 725/ 756/ V5-171/ TravelMate B113/ Chromebook C710/ C720/ AL12X32/ AL12A31/ AL12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire One ZG5/ 10.1"/ 8.9"/ 571/ A110/ A150/ A150L/ A150X/ D210/ D150/ D250/ P531/ UM08A73390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire P3-131/ P3-171/ TravelMate X313/ AP13C3I/ AC13A3L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire R3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire R7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire S3-392/ AP13D3K/ AP13D3K/ AP13D3K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire S5 371390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire S7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire S7/ AP12F3J590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire S7-191/ S7 11/ AP12E3K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch 10/ WS5-011/ WS5-012/ AP14A4M/ AP14A8M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch 11/ SW5-171390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch 12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch 12 SW5-271/ AC14C8I390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch SW 016390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Switch SW 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Timeline 1810T/ Acer Aspire 1410/ Ferrari One/ UM09E71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Timeline 1820/ 1825/ UM09F36/ UM09F70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Timeline Ultra M3/ AP12A3i390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire TimelineX 3830/ 4830/ 5830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V Nitro 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V Nitro 17390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V17390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V3 372390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V3 571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V5 171390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire V5 571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire VN7 793G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire VX 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire VX15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Aspire Z1402 35NV390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer ASPRIE 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Asprire 9010/ 9100/ TravelMate 290 2350/ 4050/ 4150/ 4650/ 4650/ BATCL50/ BATCL50L4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer P648290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 17290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 17 G9-591/ G9-592/ G9-593/ G9-791/ G9-792/ GX21-71/ GX-791/ GX-792/ AS15B3N290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 21 X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 21X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator G5 793290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator G9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator GX 792290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Predator PH317 51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer R5 471T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer R7 572490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer S3 391790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer S3-951/ S3-391/ AP11D3F/ AP11D4F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer SF314 52490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin 3 SP314490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin 5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin 5 SP513290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SA 271P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SA5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SP315 51390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SP513 51390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SP513 52N390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Spin SP515 51GN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Swift 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Swift 5 SF514590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Swift 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Swift SF315 51 530V290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Switch 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Switch 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Switch ALPHA 12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Switch Alpha 12 SA5-271/ AP16B4J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer Switch SW512390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer TravelMate 350/ 351/ 352/ 353/ 354/ 360/ BTP-36D1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer TravelMate 370/ 371/ 372/ 374/ 381/ 382/ 383/ BTP-73E1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer TravelMate 8481/ 8372/ Iconia 6120/ Iconia 6886/ AS09B35/ AS09B56/ AS09B380390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer TRAVELMATE P648290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer ULTRABOOK S3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer ULTRABOOK S7 391390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3 371390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3 471G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3 472390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3 571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3 572390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V3-311 E5-771G E3-721 E5-721 E5-731 V3-371 V3-111 ES1-111 ES1-311 ES1-711 ES1-511 ES1-512 R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 431390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 471G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 571G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 572390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 573G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5 V5-591/ AL15B32390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5-122P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer V5-471/V5-431/E1-532/E1-432/E1-570/E1-572/E1 V5-531/V5-431G/V5-471/E1-472/E1-522390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer VN7-571/ VN7-571G/ VN7-572/ VN7-572G/ VN7-591/ VN7-592/ VN7-791/ VN7-792/ VX5-591/ AC15B7L/390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer VX5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer W3-810/ AP13G3N390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Acer One D260/D255390,00006-12 ThángGiảm 3-20%