Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop Acer Aspire 1500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 2920390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 2930290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3050390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3620590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3650390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3680390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3810490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3830290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 3880290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4250490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4315490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4320290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4330390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4339590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4349490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4352290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4535290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4540490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4551390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4552390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4710290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4733390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4736490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4741290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 4750390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5251290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5532490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5541390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5630290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5650390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5680290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5732390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5733590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5735290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5737290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5738490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5739G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5740290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5745490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5810290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5830590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 5930290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire 6530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_431290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_432390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_434390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_471290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_472490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_522390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E1_571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_411390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_471(E14)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_511490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_531390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire E5_573290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire IC 3741390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire One390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire One 522290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire One D255390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire One D257390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire One D270290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire S3 SM2346290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V3_371290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V3_471390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V3_571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V5_431290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V5_471290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V5_551290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Aspire V5_571390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Emachines D730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Emachines E627290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Emachines E730G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 2510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4220390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4230290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4253490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 4630290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Extensa 5620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Power 1000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2231490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2300390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2480490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 2700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 290490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 3200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 3210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 3270390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 4100390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 5730290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 6291490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 6292290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 6492290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Acer Travelmate 6592390,00006-12 ThángGiảm 3-20%