Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop HP 1200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 14390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 1540S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 17390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2170390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2230390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2470P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2530_P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2540P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2560390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2710390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 2740P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 300390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 3340390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 340390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 3500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4012390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4030390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4110S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4230S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 460390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4710S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4720S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 4730390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 5000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 5200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 530390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 5330M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 540390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 550390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6710390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6715B390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 671X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6720T390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6730390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6735B390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6820S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6910390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 6930390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 840390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8470P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8510P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8530W390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8540W390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8560W_P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8570_P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8740390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP 8840P390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP B1200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP B145TX390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP B1900390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP B450390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP BZ8000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP C18C390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP C300390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP C500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP C700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ32390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ321390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ325390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ326390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ35390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ61390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ62390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ6520F390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQ70390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP CQB1800390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP D062TU390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP D630390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DG71390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DM1390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DM3390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DM4390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DM6390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV6T 1000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV7390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV8000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV9390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV9000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV9500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP DV9700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP ENVY 14390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP ENVY 15390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP ENVY 16390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP ENVY 17390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP F03C390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP F500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP F700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G64C390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G70390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G71390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G72390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G730B390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP G7356390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP H540390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP HDM6390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP HDX18390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP HDX9000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP HQ71004390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP L4530S390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP M6390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP MINI1000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP MINI110390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP MINI210390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP MINI2133390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP MININ200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP N8000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NC6230390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NC6400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NC8430390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NX9010390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NX9100390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP NXS420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX1000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX1250390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX16390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX2390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX2000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP TX2500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP U3000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V3000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V3500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V3700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V5000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V6000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP V6500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP X16T1200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP X2390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP X630390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop HP ZC2000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%