Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop Dell Alienware 13390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware 14390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware 17390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware 18390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware M14X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware M17X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Alienware M18X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1300390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1440390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1464390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 14R390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 14Z390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1525390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 1564390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3148390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3162390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3168390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3421390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3422390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3442390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3452390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3521390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 3542390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 5525390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 5542390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 5547390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 5558390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 5720390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 6000390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 630M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 6400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 640M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 700M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 710M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 7420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 7437390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 7520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 7548390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 7720390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 8600390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron 9300390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1010390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1011390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1012390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1018390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1200390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron MINI 1210390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N3437390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N4010390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N4020390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N4030390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N4050390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N4110390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5010390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5030390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5040390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5050390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5110390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N5537390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Inspiron N7010390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude 3440390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude 3450390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude 3550390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D430390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D600390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D630390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D820390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude D830390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E5510390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E5540390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6220390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6320390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6410390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6430390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6510390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Latitude E6520390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Studio 1535390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Studio 1555390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Studio 1557390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Studio 1558390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1014390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1050390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1088390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1310390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1440390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1450390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1510390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 1700390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 2420390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3300390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3360390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3400390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3450390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3460390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3550390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3559390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3560390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 3640390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 450390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 5460390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 5480390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 5530390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 5560390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro 5640390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell Vostro A840390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 12390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 1340390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 14390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 15Z390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 1640390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 1645390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 17390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS 8500390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS L401X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS L421X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS L501X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS L502390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS L702X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS M1210390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS M1330390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS M1530390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS M1710390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS M1730390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Dell XPS P12G390.00006-12 ThángGiảm 3-20%