Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop FUJITSU 1718290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU A6220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AH564290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AH701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PA2510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PI1536290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V8010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SA 3650290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI1520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI2636290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO SI3655290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO UI3520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XA2528290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XA3530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI1526290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI1546290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2428290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2528290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI2550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU AMILO XI3650290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU BH531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU CELSIUS H920290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU CELSIUS H970290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU E755290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU E780290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6555290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU H730290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LH772290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8020290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU LL730290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU M1010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU M7440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU MH330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU MH380290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU N3530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU N6410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU NH532290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU NH751290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU P3110290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU P772290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU P8010290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU PH521290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU PH530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU PH701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU PH702290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU Q555290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU Q572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU Q584290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU Q702290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU Q704290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU S904290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU S935290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU SD50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU SH772290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU SH782290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC R726290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC R727290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU STYLISTIC V535290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU T935290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU T901290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU T902290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU T904290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU T935290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU U745290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU U772290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU UH554290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU UH572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU UH574290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop FUJITSU V5505290,00006-12 ThángGiảm 3-20%