Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop Samsung 300E4X-A05V390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung 300E4Z-A02VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung 300E5PS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung 300V4Z-A01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung 900X4C-A06US390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung ATIV Book 6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung ATIV Book 9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung ATIV Book 9 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP300E4Z-A09VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP470R4E-K01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP530U4E-K01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP730U3E-K01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-Q428-DS04VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-Q428-DS05VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-Q428-DU02VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-Q430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-QX412-S01DE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DA01VN/02VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DA09VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DT01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DT03IN/VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DT08VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DT09VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DT0AVN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439-DU01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-R439E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RC408-A03VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RC408-S05VN/02VN/04VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RV409-A01VN/A02VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RV409-S01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RV418-A01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RV509-A01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NP-RV509-S01VN/02VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NT350U2B-A56B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NT370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NTR540-JS43M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NTRC420-A55S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NTRC520-A55D/A56D390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung NTRV520-A56J390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung Q428-DS02390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung Q430-JU01390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung R439-DA04390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RC410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RC418390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RC418-A02VN/A05VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RC418-S05VN/S07VN/S08VN/S09VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RF711390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RV408-A01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung RV509-DA01VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung SF410-S02VN/S03VN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Samsung X10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%