Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Sony PCG_41216W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Sony SVP13223390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony AW47290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony C240390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CR309490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony CW21FD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony EA2VFX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony EB12FX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony F490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony F1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FE 770G490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FJ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FW16L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FZ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony FZ220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony M11M1E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony N290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony N325390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony NR120490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony NR160290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony NW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony NW240F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony NW350390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony PCG_5G3L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony PCG_71312L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony S115490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony S135FG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony S170B490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony S56490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SR53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14_132CV_CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14_135CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14_13APX_BCX_TCX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14_A27CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE14_A35CXH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE15590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE15_12JCX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE15_137CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE15_13JCX_KCX_MCX_RCX_TCX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE17_127CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE17_12ACX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVE17_137CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF 153290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_21 BPX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_215 CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_217SGB_W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_21DSGW_B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_21PSGB_QSGB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF14_327SG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF1421290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_213CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_218CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_21BGX_DCX_ECX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_21BY_GB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_322SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVF15_328SG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVS13_122CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVS13_132VP290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_116FX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_124CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_125CD_CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_126CX_CY390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_128CX_CY290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_134 CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_135 CX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT13_1390X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT14_113CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVT14_124CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SZ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SZ640390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SZ740390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony TL5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony UL SOL22490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony VGN FW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony Z116GG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop Sony SVP132A1CW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%