Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Quạt Laptop TOSHIBA A660 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA C50 60,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA C55T 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA C640 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA C650   140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA DYNABOOK 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA E205120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA E45T 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA E45T-A4200 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L10T 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L500 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L510200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L630   140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L635   150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L640 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L645 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L645   100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L650   140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L655  150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L670   130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA L735120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA M780 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA M900 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA MINI NB205 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA P105 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA P55T 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA P870120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS463A110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS562A 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS566A 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS569A 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS56HA 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS56MA 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PS57HA 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSA50A 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSBY3A 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSC09A 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSC0MA 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSK01A 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSK05A140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLB1A 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLB9A 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLGXA 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLQ1A 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLS1A Quận Tân Phú140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLS4A 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLSAA 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLW9A 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSLWTA 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSMD1A 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSMD9A 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSPC5A 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSPCDA 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSSERA 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSSESA 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSSG0A110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSSG2A 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PST1BA 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PST3BA 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU5RA 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU5XA 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU6SA 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU6VA 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU83A 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU8DA 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PSU9CA 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PT15AA 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PT15BA 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA PU143A180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA R600 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA R700 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA S500  130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A215110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C55190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C645  200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C650  150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE E200110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L200200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L203100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L310200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L455130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 30,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L630  200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L635  190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L640170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L650  130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L655170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L670  190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 50,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M10180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M135  140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M300170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M505190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500  130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P505190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE R600120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE S500120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE S500  180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T230  160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA T110 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U40T 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U500 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U505 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U505-S2012120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U845T 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA U925T 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA X505 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop TOSHIBA Z830 140,000BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào Quạt không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Quạt, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)