Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X3090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A201990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A258090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A300090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A3300/ Tab A7-3090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A3500/ Tab A7-5090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab A500090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 2 A5500/ A8-5090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab A650090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 2 A7-1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo A7600/ A7600F/ A7600H/ A10-7090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo B6000/ Yoga Tablet 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo ThinkPad Helix 370190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Miix 3-103090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Miix 3-83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Tablet 10/ S800090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo S8-50/ Tab S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo ThinkPad Tablet 2 10.190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 7.0 Essential/ TB3-710F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 730/ TB3-730F/ TB3-730X/ TB3-730M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 8.0 TB3-850M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 10 Business/ TB3-X70F/ TB3-X70L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 4 7 TB-7504F/ TB-7504X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 7 Plus/ TB-7703F/ TB-7703X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 3 8 Plus/ TB-8703F/ TB-8703X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 4 8 Plus/ TB-8704F/ TB-8704XTB-8704V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 4 10 TB-X304F/ TB-X304L/ TB-X304X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab 4 10 Plus/ TB-X704F/ TB-X704L/ TB-X704V/ TB-X704Y90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga 2 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga 2 Pro 1380F90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 8 / YT3-850F/ YT3-850L/ YT3-850M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 10/ YT3-X50F/ YT3-X50L/ YT3-X50M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Lenovo Yoga Tab 3 Plus/ YT-X703F/ YT-X703L/ YT3-X703X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%