Bảng Giá SSD Laptop Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 13 UX330UA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 13 UX331UN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 14 X442UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 14 X442UR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 15 F510UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 15 X542UF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 15 X542UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 15 X542UR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus 3 UX390UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A401UQ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A401UQ7200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A555L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A556U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A556UR1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus A580UR8250790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX753VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus X44H1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P2530UJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P2540UV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P5430UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus B8230UA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus B8430UA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus B9440UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Book Flip TP300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Book T102HA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Book T200TA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus BX430UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Deluxe UX490UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F454890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F454LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F510UA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F510UA FHD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F540UP7200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F541UJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F555790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus F555LF XX168D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FH5900VQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FL5900UQ7500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FL8000UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FL8000UQ8550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Flip 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Flip 15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Flip S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Flip S UX370UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX63VD73001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX63VD77001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX73VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX80GE8750890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus FX80GM87501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus G75VW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus G75VX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus G771JW890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus G800VI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming Hero790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming S5AM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming S5VY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming S7AM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming S7VM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Gaming S7VS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus GL753VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus GL771JW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus GX501VI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus GX700VO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Hero GL503VM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Lamborghini VX7SX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus K3V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus K556790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus K56C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus K56CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus LINGHUAN 3 Pro790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus M GM501GS890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus M580890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus MAX X451890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus MAX X541890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus N43JF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus N46VZ1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus N750JK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus N751JK1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus N752VX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus NOVAGO TP370QL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus NP5501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus NX90JQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P2540UV7500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P302LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P5430UF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P550L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P550LDV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus P553UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 15 UX580GE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 171,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 17 N705890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro NX580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro NX90790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P2520LA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P2530UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro P5430UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro UX501VW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro UX550VE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 554UB85501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 554UV7200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 554UV75001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Pro 61SF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus PU401LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus PU551LD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Q325UA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Q400A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Q5501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus R541790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus R752790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus R753790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Rog S7VI7700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Rog S7VS7700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Rog S7ZC16001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Rog S7ZC17001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S14 S406790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S14 S410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S15 S510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S15 S510UN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S15 S510UQ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S300CA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S551LV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S56CA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus S56CM890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus T303UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus T304UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Taichi 311,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Touch UX31A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus TP201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus TP360CA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus TP550LD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Transformer Book T101HA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus TX201LA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus U50F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus U5100UQ7200890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus U57A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus UX21A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus UX530UX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus UX560UA1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus V5871,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus V755790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VivoBook A411UA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VM590890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VM591790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VM592790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX21E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX2S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX3S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX501,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus VX7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus X705LN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus X751SA890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus X756UX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus ZenBook UX330UA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus Zephyrus GX501VS890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus ZX50VW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus ZX53VW890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus ZX60VM6700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Asus ZX63VD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%