Bảng Giá SSD Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell 15R1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 13 R2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 13 R3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 15 R2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 15 R3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 15R4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 17 R4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 17R5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Alienware 18890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Chromebook 7310790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell G7 75881,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 5447790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N53781,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 5370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 10Z 11201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3148790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3168890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 11 3169790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5368890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 5370890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7373790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13 7378790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 13Z 5323790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3459890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3462790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3465790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 3467790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 34681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 54431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 54681,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7437790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7460790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 7466890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 14 N3437890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3537790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3552890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3555790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3559790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 3565790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5570890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5576890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 55771,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 5579790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7537790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7560790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7569790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 75721,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 7579790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 15 N7566890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 5765890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 57671,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17 7779890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17-7773-00431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17R 5720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 17R 7720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 3567890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 35761,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 38781,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 5000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 57591,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 5767790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 577890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 5770790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 7577A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 7737790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 77461,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron M521R 5525790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron M531R 55351,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron M731R 5735890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N3437790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N34431,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N3543890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N3567C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N5447890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N5448A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N5521790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron N55371,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron T3158890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 13 7380790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 14 E5450790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 34801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 34901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 3570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 3580 3588790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 5490-TD70X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 5570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 55801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 5590790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 7404890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 7414790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 74701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude 7490790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E3390890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E3480790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E3490790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E3590890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E5550890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E55701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E55901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E6440890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E6540790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E7359790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E74401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Latitude E74801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 35101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 3520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 5510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 55201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 5520 UHD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 7510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 7520790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 7710790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision 7720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision M35101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision M6700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision M7510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Precision M7710890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Studio 1747890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Studio1569790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 14 3449790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 14 3468790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 14 5468790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3549790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3562790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3565890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 3568790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 5568790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 15 7570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 3559790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 3578790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 53701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 5471790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro 5480790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro N5370A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro V3568790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro V5468A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro V5470790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Vostro V5568890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 11 4020Y790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 12890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 12 9Q33790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13 93331,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13 9360-1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13 9360-8TH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13 9365790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 13 L321X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 14 1864SLV1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 15 L521X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 15-6Ỵ6011,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 15-700824951,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 15-FYK3F1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 9343890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS 9360790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS Duo 12890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS Duo 131,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS L321X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS L401X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS L412Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell XPS L421X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Dell Inspiron 75581,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%