Bảng Giá SSD Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH532790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH532GFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH544790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH544G32890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552 SL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH552SL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH562790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu AH564790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E544890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E5541,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E5561,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E736890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E743790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E753890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E7541,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu E755890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK T904 ULTRABOOK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK T935 ULTRABOOK790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu LIFEBOOK U9041,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P702890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P7711,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu P772790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu PH5301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu Q704890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S752790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S761 VPRO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S762790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S781890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S904890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu S935790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T900790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu T901790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu TH700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U554790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U574 ULTRABOOK1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U745890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U745 ULTRABOOK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U747790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu U772790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu UH554890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Fujitsu UH574790,00006-12 ThángGiảm 3-20%