Bảng Giá SSD Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 1000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 13 U108TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 AC141TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 AC148TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 AC149TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 AC180TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 AL116TU890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 BS007NG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 R220TU890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 14 R221TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AC009TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AC140TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AC151TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AC606TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AC665TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AY526TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 AY538TU 1AC62PA790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 BS103NG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 BS767TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 D069WM1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 D102TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 DA0050TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 DA0055TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 NOTEBOOK PC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 15 R012TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 348 G3 1FW38PT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP 810 I71,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITE X2 1011 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITE X2 1012 G2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITE X2 1013 G3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITE X2 G11,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1020790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1030 G11,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1030 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1040 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1040 G4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 1050 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 720 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 725 G4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 740 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 745 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 755 G41,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 800 SERIES G51,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 820 G41,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 830 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 840 G41,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 840 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 850 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK 850 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK X360 1030790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ELITEBOOK X360 G31,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 13 AC605TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 13 AD158TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 13 AH0027TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 13 D029TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 13 D049TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 15 AE130TX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 15 K211TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY 17 AE143NG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY TOUCHSMART 14 K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY TOUCHSMART 17J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY ULTRABOOK 4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ENVY X360 M61,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 14 R2001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 15 BA0001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 15 BS 600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 15 D100890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 15 G0001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 15 R200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 1B00890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 240 G6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 242 G2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 245 G6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 248 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 250 G6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 348 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 350 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP NOTEBOOK 355 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP OMEN 15 AX250WM1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP OMEN 15T890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP OMEN 17T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP OMEN X 17 AP0XX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 1 E012TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 14 AB165TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 14 AB167TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 14 AL009TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 14 COFFECE LAKE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 14 R041TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 15 AB223TU890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 15 AB253TX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 15 AU123CL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION 15 CC117TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION TOUCH I5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION X360 111,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION X360 11 AD104TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION X360 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION X360 BA063TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PAVILION X360 U100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PRO X2 410 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PRO X2 612790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 11 EE G21,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 400 SERIES G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 430790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 430 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 430 G5 3KX72ES890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 440890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 440 G31,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 440 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 445 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 450 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 450 G3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 450 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 455 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 470790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 645 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 650 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK 655 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK X360 11 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP PROBOOK X360 440 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SLEEKBOOK 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 3100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 4100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 AF033790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 PRO890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 PRO 13 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 PRO X360 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 V020TU1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE 13 XT 13 22001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X360 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X360 13 4101DX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X360 15 BL012DX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X360 15T BL100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE X360 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPECTRE XT890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP SPLIT X2 13 R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP X360 13 U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP X360 310 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP X360 330 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP X360 350 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP X630790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 14 14U G4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 14 G2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 14U1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 15 15U G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 15 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 15U790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 17 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G HP ZBOOK 17 STUDIO G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%