Bảng Giá SSD Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Essential Lenovo G60790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo 310u790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B40 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B4400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B460790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B4901,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B50 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B590790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo B71 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E31 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E40 801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E41 801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E50 70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo E51 801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Edge 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Essential b41 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 2 pro 151,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 3 11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 5 1470790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Flex 6 14ikb790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo G580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo G770790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 15abr790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 2575890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 300s 14isk890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 305 14ibd890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 310 15isk790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 3201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 320s1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 500s 14isk890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 510 15ikb790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 700 17isk890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 710s plus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad 720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g4101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g480890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g770790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad g780790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad p500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s400790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s410p790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s500790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad s510p790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u460790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u510 l790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad u530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad v460890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad y7001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad y900790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad y910890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 13890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 2 13890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 510 15890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 910790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Yoga 920790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Z570790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad Z7101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo IdeaPad G50 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo l380 Yoga890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo laptop Lenovo Yoga 700 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion R7201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion Y530790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion Y7000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion Y720790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion Y740790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Legion Y920790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo M30 70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad 13 g2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad 13 gen 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad E560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad E570c790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad E5801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Edge E1301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Edge E430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Edge E49790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Edge E580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad l560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad l580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Thinkpad P40 Yoga790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad p51890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad p71790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad s430890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad s431790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad s440790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad s531890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad s5401,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad t550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad t560890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad t5701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w520890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w5301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w540790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w541790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad w550s790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x1 Carbon890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x1 Carbon20kh002rus890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x1 Yoga790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x121e1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x260790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x270790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad x280790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Yoga 12790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Yoga 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Yoga 151,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Yoga 260790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo ThinkPad Yoga 370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo U160890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo U31 701,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo U310 touch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo U41 70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo V330 15ikb790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo V470790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo V480c890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Xiao Xinrui 7000890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo XiaoXin 5000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y40 70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y40 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y50790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y5070790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Y7070790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Yoga 5201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Yoga 520 14isk1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Yoga 700 (14 inch)890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Yoga 9001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Z400790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Z4070890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Z5070790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Lenovo Z510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G ThinkPad Lenovo l5121,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%