Bảng Giá SSD Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 300E5Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 200A5B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 3 NP300E5M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 300E4E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 300E5A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 300E7A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 310E5C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350E5C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350E7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350E7X890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350U2A1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350U2B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350U2Y890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 350V5C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 370R5E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 400B5B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 450R4E1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 450R5E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 470R5E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 5 NP500R3M1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 510R5E1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 530U3B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 530U3C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 530U4B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 530U4C1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 530U4E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 540U4E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 550P5C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 550P7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 670Z5E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 7 NP740U3E890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700G7A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700G7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700Z3A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700Z5A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700Z5C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 700Z7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 730U3E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 740U3E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 870Z5E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 880Z5E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 ALWAYS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 NP900X5N1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 NP940X3G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 PEN1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 PRO1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 9 SPIN NP940X3L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X1B1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X3A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X3F890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X4C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X4D790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 900X5L890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 905S3G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 915S3G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 930X2K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung 940X3G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung DP710A4M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung N210890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP300E4X1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP300E4Z1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP300E4Z i3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP300E5Z890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP300V4Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP350U2Y i3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP500R5L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP600B4C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP600B5BH890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP700G7A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP700G7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP700Z3A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP800G5H890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP900X4C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP900X5N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP930X2K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP930X5J1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP930X5JI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP940X3M1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP940X5JI890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP940X5M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung NP940Z5L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung Q330790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung Q530890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung Q70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung Q7001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung QX310890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung QX410790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung QX411790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung QX412790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung QX5101,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R18790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R25890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R25PLUS890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R40 PLUS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R5221,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R523890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R525790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R528790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R5301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R538890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R540890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R55790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R560790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R578890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R58790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R580790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R590890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R60790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R610790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R620790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R7001,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R710790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R717790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R719790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R7201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R728890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R730890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung R7801,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RC728790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RC7301,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF410790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF510890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF511790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF710790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF711790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RF712790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RV7181,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung RV720890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SA31890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SF310790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SF311790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SF410890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SF411790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung SF511790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X1181,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X1201,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X125890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X221,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X360790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X418790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X420790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X520790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung X65790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Samsung XE303C12790,00006-12 ThángGiảm 3-20%