Bảng Giá SSD Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Flip SVF14N26SGB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVD 11215CVB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVD 11225PXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVF15322SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVF15328SG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVP 1321DCXS890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVP 13223SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVS13 122CX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony SVT13 134 CX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Duo SVD 11225CY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio E SVE111B11W790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio EB4KFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A13SH890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Fit SVF14A16CXB890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 13212SF1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio PRO13 SVP 1321XPN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0511S1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio S VJS132X0611S1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Sony SVE 1513RCX1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SV S151290X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13211SGW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVD13212SHB1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 12ACXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE17 137CX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVE171C11L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF 15A190X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 A16SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF14 N11CXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVF15328SGW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP 13218PG1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP11216SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVP13213SG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 13112CXS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS 15135CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVS13123CVB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 113CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVT14 124CX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 13116GGI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio SVZ 1311EGX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCEB2PGX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCF13QFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS111FM1,090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCS137GX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio VPCSC41FM890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0111S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony Vaio Z VJZ131X0211S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ổ HDD - SSD 128G/256G Sony VPC EA34FX I3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%