Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Acer Iconia Acer A1 830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia B1 721390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia B1 723690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 10490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab 7 A1 713390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A101590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab B1 A71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab W510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Talk S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W4 820690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W4 820P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W4 821P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W510P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W511P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W701P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A1-713490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A1-724/ A1-734/ Talk S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A1-810/A1-811390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A1-840/ A1-841690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A1-850590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A3-A11/ A3-A10/ Iconia Tab 10.1"490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A3-A20/ Iconia Tab 10490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A3-A30/ Iconia Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer A3-A40/ Iconia Tab 10490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire P3/ P3-171690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-720/ B1-721390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-723390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-730 HD/ Iconia One 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-730/ B1-731490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-733/ Talk 7 (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-740490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-750390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-770/ Novo 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer B1-A71490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia A1 A1311/ A1-830/ A1-831390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 10 B3-A20490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 8/ B1-820490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia One 8/ B1-850390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A100/ A101490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A500/ A501390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A510/ A511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia Tab A700/ A701390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W3-810590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Iconia W4-820/ W4-821490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid M220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid M330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid S1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid S2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z320390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z5/ Z150290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z530S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z6 PLUS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z630290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z630S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer One 7/ B1-760HD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer W1-810/ W1-811390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer W500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer W510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid E Smart S100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z6 Max290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Z6E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Liquid Zest Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Stream S110390,00006-12 ThángGiảm 3-20%