Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Asus ZenFone 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 2 Laser190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 3 Deluxe190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 3 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 3 Ultra190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 4 Max 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 4 Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 5 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone 5Q ZC600KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone AR V570KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Ares190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Go Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Laser 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Live190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Max M1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Max Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Max Plus M1 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Max Pro M1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Selfie190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone V Live190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenFone Zoom S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 5.0 / ZE500CL/ Z00D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 5.0/ ZE500ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 5.0/ ZE500ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 5.5 / ZE550ML/ Z008D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 5.5 / ZE550ML/ Z008D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 5.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KL 5.5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2 Laser/ ZE601KL 6.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Lazer/ ZC551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Lazer/ ZC551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3/ ZC552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3/ ZC552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3/ ZE520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3/ ZE520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 3/ ZE552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4.5/ A450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4/ A400/ T00L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 4/ A400/ T00L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 2018 6.2/ ZE620KL/ X00QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG (tím)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5/ A500CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 5/ A500CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 6/ A600CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone 6/ A600CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone C/ ZC451CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone C/ ZC451CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 4.5/ X009DA/ ZB450KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 4.5/ X009DA/ ZB450KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 4.5/ ZB452KG/ X014D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 4.5/ ZB452KG/ X014D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 5.0/ ZC500TG/ Z00VD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 5.0/ ZC500TG/ Z00VD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL/ X007D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL/ X013D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go/ ZB500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Go/ ZB500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Zoom/ ZX550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Zoom/ ZX550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 3S 10/ Z500M/ Z500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 3S 10/ Z500M/ Z500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad S 8/ Z580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad S 8/ Z580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad Z10/ ZT500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad Z8/ ZT581KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ FullAsus ME302/ K005/ Memopad FHD10.1t290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ FullAsus TF300/ TF300T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%