Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Huawei Y6 II/ CAM-L21 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 II/ CAM-L21 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate S CRR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nexus 6P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei V8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 4A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 6A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 7C Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei 9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei A199190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Acsend G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Ascend P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Bee190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Enjoy 7S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Enjoy 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Enjoy 8E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G Play Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G7300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei G9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GO5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GR5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GR5 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GR5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GT3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei GX1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Hol U19190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Holly190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Holly 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor 3X Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor Pad 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor T1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Honor X2 ELite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Ideos S7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei M2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate 9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Mate SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Matte 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Matte 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Note 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Note 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Note 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova 2 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova 2i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova 3e190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Nova Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P Smart190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P1 XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P20 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P20 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P6 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P7 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P8 Lite 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P8 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P9 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P9 Lite 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P9 Lite Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei P9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Porsche190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei View 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei XT2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y3 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y36190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y5 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y5 Prime 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y5 Prime 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y541190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 II Compact190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 Prime 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y611190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y625190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y7 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y7 Pro 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei Y9 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%