Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Lenovo A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A820290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A850290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A859390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A860390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B6000/ Yoga Tablet 8690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B8000/ B8010/ B8020/ B8080 Yoga 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapab 10.1 S2110/ S2110A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad A1/ A1-07390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad K1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 300-10IBY490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 310-10ICR490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 320-10ICR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 510-12IKB/ 510-12ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 520-12IKB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 700-12ISK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 710-12IKB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad Miix 720-12IKB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K3011W/ Idea Tab Lynx390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K5 Plus / A6020290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K860390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K910290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K920/ Viber Z2 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 3-1030690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 3-830390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P1/ P1A42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P1M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P770390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo PB1-750m/ Phab390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo PB1-770m/ Phab Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S890290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S898390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S920390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S930390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S960/ S968390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A5500/ A8-50390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A7-10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A7-20/ A7-20F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 4 8 TB-8504F/ TB-8504X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 7 TB-7304F/ TB-7304I/ TB-7304X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab A1000/ A1000F/ A1000T590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab A2107/ A2207/ Music Pad490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab A5000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab A6500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab S2109/ Idea Tab 9.7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Helix 3701490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe S3i290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe X2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe X3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 2 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 2 830/ Tab 2 8.0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 2 Pro 1380F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga A12/ YB-Q501F/ YB-Q501L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Book/ YB1-X91F/ YB1-X91L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ZUK Z1/ Z1221290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G470590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G500S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Ideapad 710S-13ISK690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Essential Lenovo G60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 310U690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 503LV190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A3500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A816190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A850 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A850+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B50 80690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B590790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B71 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B8000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe K5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe P1A42190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe P1m190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe SHot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe X2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe Z2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Vibe Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga A12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga A12 YB-Q501F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga B8000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Pro490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Pro YT3-X90L690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Tablet 2 10.1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Tablet 2 8.0390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga Tablet 2 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%