Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ LG Classic / L18VC190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D280/ D285/ L65 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D295/ L Fino Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D320/ L70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D337/ L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D380/ L80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D415/ L90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D618/ G2 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D631/ F430/ VS880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D682/ G Pro Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D802/ G2/ D800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D820/ Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG E730/ E739/ Optimus Sol190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG E960/ Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG ESCAPE / H443 / H445190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F320/ G2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F340/ G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Fiesta / L63BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Fortune / M153190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G Pad X 8.0"/ V520/ V521190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G Pad X2 10.1/ UK750190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G4 Stylus/ H540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G4/ F500/ H815/ H818190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G4C/ G4S/ H735/ G4 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Grace / L59BL(đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Grace / L59BL(trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K7/ K330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 Verizon / VS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Lu6200/ SU620/ SU640/ Optimus LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Lucky L16CB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus One/ P500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus Vu III/ F300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG P700/ P705/ L7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG P710/ L7 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Shine CU720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Treasure / L51AL / L52VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Tribute / LS676190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Tribute 2 / LS665190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V10/ H960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V30 Plus / H930DS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V400/ G Pad 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Charge / M322190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Power / K220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Screen/ K500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Style / K200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Venture / H700 / US701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Zone / VS410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Bộ LG E975/ F180/ Optimus G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Aristo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Aristo 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Aristo 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Escape190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Escape 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG F60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Fortune190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Fortune 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G VISTA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G5 SE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG G7 Plus Thinq190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG H340190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Harmony190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Harmony 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K10 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K10 Plus 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K4 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K4 2017 X230190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 2017 X240190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K8 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG K9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L Bello190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L Fino190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L5000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG L90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG LTE Tag190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus LTE II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus LTE III190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus VU190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus VU II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Pad 8.3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Phoenix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Phoenix 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Prada190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Premier Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Q Stylus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Q6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Q7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Q8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Q8 X800K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Realm190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Rebel 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Risio190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Stylo 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Stylo 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V10 H900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V10 VS990190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V30190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V30S ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V35 ThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Wine190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Charge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Fast190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Power190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Style190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X Venture190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG X500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Zone 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG ClassF620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Fiesta2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG Optimus LTE LU6200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG SignatureEdition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG TributeDynasty190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V34IsaiBeat190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ LG V35PlusThinQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Gram 14Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Gram 15Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%