Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Mobiistar Touch Bean 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 402M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 402S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 414190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 452C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Bean 452T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kat 402C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kat 452190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Touch Kem 432190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 504Q190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar LAI 512190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zumbo J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Luna Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zoro 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime 508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime 558190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Grand190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Prime X Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yollo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuki190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Yuna X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Lai Zena190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo J2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%