Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Nokia 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 2 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 303190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 305190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 430 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 435 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 435 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 435 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 435 (xanh lá)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 535/ RM-1013 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 535/ RM-1013 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 535/ RM-1013 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 535/ RM-1013 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6 (bạc)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 635190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 7 Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 7 Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8 (xanh đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 9 (bạc)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 9 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 9 (xanh)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 930 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 930 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1020 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1020 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1320 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1320 (đỏ)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1320 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1520 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1520 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 2520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 520/ 525 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 520/ 525 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 520/ 525 (xanh)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 530 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 530 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 530 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 540 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 540 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 540 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 540 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 625 (đỏ)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 630190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640XL (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 640XL (xanh)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 650/ RM-1154190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 720 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 720 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 720 (xanh dương)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 730 Dual (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 730 Dual (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 730 Dual (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 730 Dual (xanh)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 810190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 820 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 820 (đỏ)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 820 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 822 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 822 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 920 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 920 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 925 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 925 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 928190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 950XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N8 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N8 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N9 (hồng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N9 (xanh)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N952190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X/ RM-980 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X/ RM-980 (vàng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X2 Dual/ RM 1013190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X3-02190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia XL/ RM 1030 (cam)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia XL/ RM 1030 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lumia 640XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 2149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 2.1149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 2520149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 3149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 3.1149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 430149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 435149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 5149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6.1149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 6.1 Plus149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 636149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 638149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 7149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 7 Plus149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8 Sirocco149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8800 Arte149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8800 Carbon149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 8800 Siroco149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia 9149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1020149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1320149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 1520149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 625 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 625 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 720149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 730149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 820149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia 930149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia Icon149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N8149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia Lumia N9149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X Plus149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X2149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X5149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X6149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia X7149,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Nokia XL149,00006-12 ThángGiảm 3-20%