Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Oppo A3S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A71390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A83390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F9390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Find X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A11/ Joy 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A33/ Neo 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A37/ Neo 9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A39/ Neo 9S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A51/ Mirror 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A53w290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F1/ A35290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F1S/ A59290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3 Lite/ A57290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F5 Youth290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo N1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo N1 Mini/ N5111/ N5117290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo N5206/ N3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Neo 5/ A31290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1001290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1011/ Joy plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1C/ R8207290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1S/ R1K/ R8001290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R2001/ YoYo290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R3/ R7007290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R3001/ R3007/ Mirror 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R6007/ Find 7 Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R7 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R7S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R809290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R819/ Find Mirror290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R8206290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R821/ Find Muse290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R827/ Find 5 Mini290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R829/ R1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R833290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R9 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo U3/ R6607290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo U701290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo U705/ U7105/ Find Way290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo U707290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo X9006/ X9007/ Find 7A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo X907290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo X909 / Find 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R9/ F1 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R9S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A37290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A39290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A3s290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A53w290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A59S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A71 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A71 2018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A73290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A75290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A77290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A79290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A83290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo A83 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F1 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F1s 2016290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F1s 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F3 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F5 Youth290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F7 Youth290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo F9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Find 7A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Find X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo N3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo N5206290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Neo 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Neo 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Neo 7s290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Neo 9290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R11290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R11 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R11S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R11S Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R1C Dark290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ OPPO R3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R7s290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo R9S Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Oppo Realme 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%