Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Sky A710 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A710 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A730 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A730 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A760 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A760 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A770 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A770 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A780 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A780 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A800 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A800 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A810 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A810 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A820 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A820 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A830 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A830 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A840 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A840 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A850 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A850 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A860 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A860 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A870 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A870 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A880 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A880 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A890 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A890 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A900 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A900 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A910 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A910 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A920 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A920 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech V955 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech V955 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky T100 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky T100 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky 840S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A606190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A760190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A760S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A770K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A800S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A820190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A830190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A830 S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A840190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A860190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A870190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A910190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky A920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky ELite 5.0LW190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky ELite 5.5L Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky ELite 6.0L Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky ELite 7.0L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky ELite PHotOPro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Fuego 4.0D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Fuego 4.5D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Fuego 5.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky HD9500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech Marauder190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech Perception190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech Renue190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Pantech VYBE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Platinum 6.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Platinum 7.0 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky T100K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky V950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky V955190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Vega 850L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Vega Iron 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Vega Iron A870S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Vega No 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sky Vega S5 A840 SP190,00006-12 ThángGiảm 3-20%