Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Sony SVE14A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C1904/ C1905/ Xperia M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C2305/ Xperia C/ S39H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C5302/ M35H/ Xperia SP290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony E1/ D2005290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony E5/ F3311/ F3313290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z3/ SGP621490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z4/ SGP771490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Tablet Z5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony UL/ SOL22290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Tab 11 SVT112290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony X Compact/ F5321290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA Ultra/ C6/ F3216290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C3/ D2533290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C4/ E5303/ E5353290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C5/ E5553/ E5506290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E3/ D2202/ D2203290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E4/ E2105/ E2115290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L1/ G3311/ G3312/ G3313290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L2/ H4331290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M2/ D2303/ D2305290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M4/ E2303/ E2306290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M5/ E5603/ E5606290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X/ F5122/ F8131290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z Ultra/ C6802/ XL39H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z/ C6602/ C6603290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z1/ C6902/ C6903290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z2/ D6502/ D6503290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3/ D6603/ D6653290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3/ D6653/ D6603290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3+/ Z4/ E6553290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5 Premium/ E6853690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5/ E6603/ E6653290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia ZL/ C6502/ L35H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia acro HD199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia C4199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E4199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia E5199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia GX199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia ion199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L1199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia L2199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M2 Aqua199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M3199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M4 Aqua199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia M5199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia S199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia sola199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia T2 Ultra199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia UL199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X Compact199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X Dua199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X F5122199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia X Performance199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XA199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XPERIA XA F3115199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2 Compact199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZ2 Premium199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia XZs199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z1199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z2199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3 Compact199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z3 Plus199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z4199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5 Compact199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia Z5 Premium199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XZ199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z1199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Xperia TX199,00006-12 ThángGiảm 3-20%