Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Vivo V11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V11i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y81190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo E1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo E3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo E5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S12190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V1 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V3 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V7 Plus/ Y79190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V9 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X21I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X3F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X3L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X3S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X3V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Max+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X5V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X6S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X6S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 3S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 5 Elite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xshot190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y11190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y13190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y15190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y17190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y18L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y19t290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y20290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y21290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y22290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y22iL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y22L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y23L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y25290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y27290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y27L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y28L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y29L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y31290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y31A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y33290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y35290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y35A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y37290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y3t290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y51e290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y53290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y55l290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y55S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y622290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y627290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y65290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y66290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y67290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y69290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y71290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y83290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y927290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y937290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Z1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Apex199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo E3199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo E5199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Nex199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Nex S199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo S9199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V1 Max199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V11i199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V7199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V7 Plus199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V9199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V9 Plus199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo V9 Youth199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X1S199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X20199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9 Plus199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9i199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9L199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9s199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo X9s Plus199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Xplay 3S199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y79199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y81199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y83199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y85199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y927199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y935199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Y937199,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Vivo Z1199,00006-12 ThángGiảm 3-20%