Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Wiko Barry190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Birdy 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko B-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Bloom190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Bloom2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink Five190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Darkfull190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Darkmoon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Darknight190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Darkside190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Dea190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Duelle190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko U Feel Fab190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko U Feel Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko U Feel Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Fever Special Edition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Fever 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Fizz190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Freddy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Getaway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Goa190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Highway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Highway 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Highway Pure 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Highway Signs190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Highway Star 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Iggy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Jerry190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Jimmy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Kar 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Kar 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Kawa190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink King190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Kite 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko K-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Lenny190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Lenny 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Lenny 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Lubi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Lubi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Minz+190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Ozzy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink Peax190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink Peax 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Pulp190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Pulp 3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Pulp 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Pulp Fab 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Jam190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Jam 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Lite 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Up190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Rainbow Up 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Ridge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Ridge 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Ridge Fab 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Riff190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Robby190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Selfy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Selfy 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko S-Kool190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Slide190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Slide 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink Slim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Cink Slim 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Soap190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Stairway190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Sublim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Sunny190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Sunset190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Sunset 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Tommy190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Ubik190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko U Feel190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Venia190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko View190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko View 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko View 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko View Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko View XL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Wiko Wax190,00006-12 ThángGiảm 3-20%