Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Xiaomi Hongmi (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Hongmi 1S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Hongmi 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 1S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 2 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 2A (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 2S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 3 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 3 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4C (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4C (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4i (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4i (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4S (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 High (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 Pro (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5C (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5C (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5C (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6 Plus (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6 Plus (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 8 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 8 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A1/ Mi 5X (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A2/ Mi 6X (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max 2 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Max Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix 2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix 2S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note Plus (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Pad 2 (bạc)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Pad 2 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Pad 3 (bạc)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Pad 3 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi MI-ONE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 1S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2A Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 Pro (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4A (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4X (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4X (hồng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5 Plus/ Redmi Note 5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5A (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6/ Redmi 6A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Mi HM 1SW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 2 Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4X (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4X (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4X (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 5 Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 5 Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note Prime (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Pro (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Pro (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi S2/ Y2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi S2/ Y2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Y1/ Redmi Note 5A (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Black Shark190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 4i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 5X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 6X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi A2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Mix 2S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note 2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Note Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi Pocophone F1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi X6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Mi5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Note 5A Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 3S Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Mi 5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note 6 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Note Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi Redmi 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Xiaomi Redmi S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%