Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Asus ZenPad 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad 3 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad 3S 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad 7.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad C 7.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad C 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad S 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad Z10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Asus ZenPad Z8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus A68/ Zenpad 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE170CG/ K012 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE170CG/ K012 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (đỏ)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7 (vàng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (đỏ)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE375/ K019 (vàng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (đỏ)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus FE380/ K016/ Fonepad 8 (vàng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME10/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME10/ K01E3K/ Memopad 10/ K01E (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (đỏ)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME170/ K017 (xanh)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME172/ K0W/ Memopad 7 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (hồng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7 (vàng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (đỏ)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (vàng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME176/ Memopad 7 (xanh)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (hồng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME180A/ K00L (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME181/ ME181CX/ K011 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME181/ ME181CX/ K011 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME370/ ME371MG/ K004590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME372CG/ K00E690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME400/ K0X/ VivoTab Smart 10.1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6 (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus ME581/ K015 (xanh)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Memo Pad 7/ ME572CL/ K00R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Padfone S A80/ PF500KL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Padfone X mini/ PF450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Peg Asus 2 Plus X550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Peg Asus 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus 4A/ ZB500TL/ X00KD (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus 4A/ ZB500TL/ X00KD (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (đen)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (đỏ)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (gold)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus PegAsus X002 (trắng)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus T100/ DK002H/ Transfomer190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF101/ Eee Pad Transformer190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF103C/ K010/ Transformer Pad190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF303190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF600/ Vivo Tab RT190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF700/ Tranform Pad Infinity690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus TF810/ Vivo Tab390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10.1/ TF310490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018 (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Transformer Prime TF301390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Z370CG/ Zenpad 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Z380/ Zenpad 8 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ bộ Full Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%