Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Huawei MediaPad T1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad 7 Youth2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M2 10.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M2 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M2 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M5 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M5 10 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M5 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M5 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T1 10.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T2 10.0 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T2 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T2 7.0 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T3 10190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T3 7.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T3 8.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad T5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Huawei MediaPad M3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%