Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Lenovo IdeaTab A3000190,000
06-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaTab A3500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaTab Lynx390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K3 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K320T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K4 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K5 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K5 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K5 Play190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K6 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K8 Note190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K910L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo L380 Yoga790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion R720590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion Y530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion Y7000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion Y720690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion Y740590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Legion Y920690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo M30 70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 2 8 inch190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Miix 720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Moto G5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Moto G5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Moto Tab190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Phab 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Phab 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Phab Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo RocStar190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S8-50190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Sisley190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A7-30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 2 A8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 3 7 Inch Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 3 8 Inch Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 4 10 Inch590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 4 10 Inch Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 4 8 Inch490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 4 8 Inch Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab A7-50390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Tab S8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo TB2-X30F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo TB3-X70N490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo TB-7304X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%