Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Samsung Tab 2 8.9/ P7300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 7.7/ P6800290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab A6 7.0" 2016/ T285 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab A6 7.0" 2016/ T285 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab Galaxy View290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab N5100/ Note 8.0 ((đen) )290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab N5100/ Note 8.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab N8000/ Note 10.1" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P1000/ Galaxy Tab290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P3100/ Tab 2 7.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P5100/ P5110/ Tab 2 10.1" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P5200/ Tab 3 10.1" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P600/ P601/ Note 10.1 2014 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P6200/ Tab 7.0 Plus (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P7100/ P7500/ P7510 Tab 10.1 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P900/ P901/ P905/ Note Pro 12.2 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab Pro 12.2" T900/ T905 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 8.0/ T710/ T715/ T719 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 8.0/ T710/ T715/ T719 (gold)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 8.0/ T710/ T715/ T719 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S3/ T825 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S3/ T825 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S4 10.5/ T830/ T835 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S4 10.5/ T830/ T835 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T111/ T110/ Tab 3 Lite (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T116/ Tab 3V (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T116/ Tab 3V (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T211/ T210/ Tab 3 7.0" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T230/ T231/ T235/ Tab 4 7.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T255/ Galaxy W (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T255/ Galaxy W (đỏ)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T310/ T311/ Tab 3 8.0" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T320/ Tab Pro 8.4" (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T325/ Tab Pro 8.4" LTE (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T330/ T331/ Tab 4 8.0 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T520/ T521/ Tab Pro 10.1 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T530/ Tab 4 10.1 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T700/ T705/ Tab S 8.4 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T700/ T705/ Tab S 8.4 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T800/ T805/ Tab S 10.5 (đen)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab T800/ T805/ Tab S 10.5 (trắng)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Book 10.6 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy NoTe 10.1 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 2 10.1 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 2 7.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 3 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 3 10.1 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 3 7.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 3 8.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 4 10.1 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 4 7.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab 9.7 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 10.5 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 7 inch 2016290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 8.0 inch 2017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A 9.7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A6 10.1 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab A6 7.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab AcTive290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab AcTive 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab e 9.6 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab NoTe 8.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S2 8.0 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S2 9.7 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy Tab S4 10.5 inch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Galaxy View290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 10.1 (P7100 P7500 P7510)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 10.1 (P7500)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 2 10.1 (P5100 P5110)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 10.1 (T530 T531)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 8.0 (T330 T331)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 T235290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 T330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 T331290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 4 T535290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 7.7 P6800290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 8.4 T705290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab 8.9 P7310290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab A 10.1 T585 (2016)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab A6 7.0 2016 T285290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab j max290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab P6800290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab Pro 10.1 (T520 T521)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab Pro 8.4 T320290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S Sm T700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S T805290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 8.0 (T710 T715 T719)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 9.7 T810290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 9.7 T813n290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Samsung Tab S2 9.7 T815290,00006-12 ThángGiảm 3-20%