Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Surface Book 11,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Book 21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 31,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 41,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 5/ Pro 17961,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface RT 1/ Surface 1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface RT 2/ Surface 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1514390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1516390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1601590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1631390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1645590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 1724390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Book1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Book 2 13.51,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Book 2 151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface Pro 43,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface RT 1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Surface RT 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%