Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Chân Sạc Samsung 3V T116190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A7 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A9 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung ATiv Tab 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G360190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A5 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A5 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A7 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A7 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A9 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A9 Pro 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Alpha190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Book 10.6 Inch190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C7 2017190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy E3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Feel190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Grand Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 Mini Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Pro 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J3 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J4 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J4 Plus 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J5 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J5 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J6 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J6 Plus 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J8 2018190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy K Zoom190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Mega190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Mega Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy mini 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Mini Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Neo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Nexus Telus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy NoTe 10.1 inch190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 3 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note FE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On NXT190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On7 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On7 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy premier190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy R style190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Round190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S4 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5 Mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S6190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S6 Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S7 Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S8 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy V Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy View190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy WIDE 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung GalaxyG A7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxyg A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Leadership 8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung N8000190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note EDGE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung W2018 Eliacim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung W2018 Zunbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A3/ A300/ A300F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A3.2016/ A310190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A3 2017/ A320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A5/ A500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A5.2016/ A510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A5 2017/ A520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A8 2018/ A530/ A530F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A5 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A7/ A700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A7.2016 / A710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A7 2017/ A720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A8 Plus 2018/ A730/ A730F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy A7 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A8/ A800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung A9 Pro/ A9 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Ace Style LTE G357190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Avant/ G386T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S4 Zoom/ C101190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy K/ S5 Zoom/ C111190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung-C3303190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung C5 Pro/ C5010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C7/ C700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung C7 Pro/ C7010190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C7 2017/ C710/ C710F/ C7100190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy C9/ C9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung E120S/ E120L/ E120K/ S2 HD 4G LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung E210S/ E210K/ E210L/ I939/ S3 LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Pop/ E220S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung E5/ E500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung E7/ E700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G313/ Galaxy V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G318/ Galaxy V Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G350/ Core Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G3502/ Galaxy Trend 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G355/ Trend 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G360/ G361/ Core Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Core LTE/ G386W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G390/ Galaxy Xcover 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G530/ Galaxy Grand Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J2 Prime/ G532190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On5 G550T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J7 Prime/ G610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7 Max/ G615/ G615F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G7102/ Grand 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5 mini/ G800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G850/ Galaxy Anpha190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung G870/ S5 Active190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S6 Active/ G890190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S8 active/ G892190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S6 Edge/ G925190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7/ G930190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7 Edge/ G935190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S8/ G950/ G950F/ G950A/ G950U/ G9500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S8 Plus/ G955/ G955F/ G955A/ G955U/ G9550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7275R190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung I500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung I545/ S4 Verizon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i8150/ I 8152/ Galaxy W190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i8160/ i8162/ Ace 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i8190/ S3 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i8262/ i8260/ Core Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung I8550/ i8552/ i869/ Galaxy Win190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Express/ i8730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9000/ S1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung I9020/ Nexus S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9060/ Grand Neo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Advance S/ i9070190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9082/ i9080190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9100/ S2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9150/ i9152/ Galaxy Mega 5.8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9190/ 9195/ S4 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9200/ Gaaxy Mega 6.3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9220/ N7000/ Note 1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9250/ Google Nexus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9525/ S4 Active LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9300/ i9305/ S3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9500/ i9505/ S4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung i9600/ S5/ G900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung I997/ Note 2 T-mobile190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc samsung Galaxy J/ N075T/ SC-02F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J1/ J100190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J105/ J1 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J1 2016/ J120190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J2/ J200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Pro 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J3/ J300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J3 2016/ J320190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J3 Prime/ J3 Emerge/ J327190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J3 2017/ J330/ J330F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J3 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J5/ J500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J510/ J5 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J5 Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7/ J700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7 Core/ J701/ J701F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J710/ J7 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7 V/ J727190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J730/ J730F/ J7 Pro/ J7 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung J7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung SHW M250S/L/K/ S2 HQ190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Mega 2 6.0"190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung N7100/ Note 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 3 Neo/ N7505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung N9000/ Note 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 4/ N910/ N910F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note Edge/ N915190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 5/ N920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note FE/ FE Dual/ N935190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 4 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note5 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Note7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 8/ N950/ N950F/ N950U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On7 2016190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On7 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy On8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S3650/ Galaxy Corby190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S3850190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S5360 (IC)190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S5690/ X Cover190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S5830i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5 LTE-A G901F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S5 Neo/ G903/ G903F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S6/ G920190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S6810/ Galaxy Fame190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S6 Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S6 Edge Plus/ G928190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S6 edge+ Duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7272/ S7270/ Galaxy Ace 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7392/ Tred Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7500/ Galaxy Ace Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7562/ S7560/ Core S duos190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7582/ S7580/ Core duos 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Trend Plus/ S7583190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S7 active190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S7 Edge Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S8530/ Wave II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 3 Docomo/ SC01F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Note 3 Au/ SCL22190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S Duos 3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S5 Au/ S5 Nhật/ SLC23190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Star 2 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Dart T499190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy S 4G/ T959190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung S2 Tmobile/ T989190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy J Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy V Plus/ G318190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Galaxy Xcover 3/ G388190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Z2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Z3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Chân Sạc Samsung Z3 Corporate Edition190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản