Bảng Giá Màn Hình iPad

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Thu Mua Máy Cao
Hư - Cũ - Lỗi

Màn Hình iPad Air (2020) Wi-Fi + Cellular3.590.0004.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad Air (2020) Wi-Fi3.590.0004.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad (2020) Wi-Fi + Cellular3.590.0004.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad (2020) Wi-Fi3.590.0004.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 6.500.000
Màn Hình iPad (2019) Wi-Fi + Cellular4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad (2019) Wi-Fi4.890.0006.290.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad mini (2019) Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad mini (2019) Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Air (2019) Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Air (2019) Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad (2018) Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad (2018) Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi + Cellular2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi2.890.0003.590.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 4.500.000
Màn Hình iPad (2017) Wi-Fi + Cellular1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad (2017) Wi-Fi1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Wi-Fi1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Air 2/ iPad 6 (trắng)1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Mini 4 (en)1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Mini 4 (trắng)1.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Mini 51.890.0002.490.000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (en)2,590,0003,290,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 10.5"/ A1701/ A1709 (trắng)2,590,0003,290,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (en)4,590,0005,190,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1652/ A1670/ A1671 (trắng)4,590,0005,190,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (en)1,490,0002,190,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad Pro 9.7"/ A1673/ A1674/ A1675 (trắng)1,490,0002,190,000Thu Mua iPad 2.000.000
Màn Hình iPad 1590,000790,000 
Màn Hình iPad 2690,000790,000 
Màn Hình iPad 3/4890,0001,090,000 
Màn Hình iPad 51,790,0002,490,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini 1590,0001,190,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini 2/ Mini 31,290,0001,890,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình Cảm Ứng iPad690,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình Cảm Ứng iPad 1590,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad 2790,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn hình iPad 3790,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn hình iPad 4890,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad 9.7 20181,390,0002,390,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Air1,190,0001,890,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Air 11,190,0001,890,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn hình iPad Air 22,690,0003,490,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini790,0001,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini 21,290,0002,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini 31,290,0002,290,000Thu Mua iPad 1.500.000
Màn Hình iPad Mini 41,490,0002,290,000Thu Mua iPad 2.500.000
Màn Hình iPad New 20172,290,0002,990,000Thu Mua iPad 2.500.000
Màn Hình iPad Pro 10.5 inch2,790,0003,790,000Thu Mua iPad 2.500.000
Màn Hình iPad Pro 12.9 Inch3,790,0004,790,000Thu Mua iPad 2.500.000
Màn Hình iPad Pro 9.7 Inch1,490,0002,490,000Thu Mua iPad 2.500.000
Màn Hình iPad Pro1,290,0001,890,000Thu Mua iPad 2.500.000

Xem bảng giá Thu gọn

Màn hình IPad 3

1,190,000₫